παλινδρομώντας ανάμεσα στις 2 και 3 διαστάσεις......

Αλήθειες αναζητούσα, επί ματαίω, ώσπου κατέληξα ότι αν υπάρχει κάτι τέτοιο, δηλαδή κάτι που δεν προέρχεται από θεωρητική κατασκευή, αυθεντικό, εντοπίζεται στην περιοχή των παθών. Κι επειδή τα τελευταία είναι υπόθεση του σώματος, θεωρώ, πως οι μοναδικές αλήθειες βρίσκονται στην σωματικότητα. Μπροστά στην σχέση που αναπτύσσει το σώμα ως προς το γλυπτό, η αντίστοιχη της ζωγραφικής, μοιάζει με θεωρητική κατασκευή......

Λόξα λοιπόν είχα με τα γλυπτά, και το 1986 βρέθηκα στο εργοστάσιο κεραμικών κάποιου που είχε πίνακές μου. Τον παρακάλεσα να μου δώσει "λίγο πηλό", και κείνος, μου απέστειλε στο εργαστήρι μου 4 τόνους ! Ενθουσιασμός και μετά η κατάπτωση. Το υλικό ήταν "νεκρό", καθώς, για την δουλειά τους, το είχαν βομβαρδίσει με υπέρθερμο ατμό, με αποτέλεσμα αν απωλέσει το μέγιστο προσόν του, την υπέροχη πλαστικότητά του.........

Μετά από 25 χρόνια, κι αφού μελέτησα τα κεραμικά υλικά μαζί με την Ευαγγελία Μαρίνου, -χρειάστηκε να ξεπεράσουμε δυσκολίες πολλές, κατ αρχήν ορολογίας, καθώς εκείνη προερχόταν από σπουδές στην τεχνολογία υλικού ενώ ο ίδιος από Φυσική και Χημεία- αποτόλμησα το πρώτο μου γλυπτό.....

Τότε ανήλθε στην επιφάνεια η υπόθεση της σωματικότητας που προανέφερα, και αν η ζωγραφική διασωζόταν, οφειλόταν στο ισχυρότερο των εργαλείων της, το Χρώμα......

Ηδονίστηκα λοιπόν και ψυχαγωγήθηκα από τότε πλείστες όσες φορές, καθώς, έβλεπα τις φιγούρες των δύο διαστάσεων να αποχτούν υπόσταση στον χώρο. Και μετά από αυτό, και πάλι στις δύο διαστάσεις που εμπλουτίζονταν από την γνώση της σωματικότητας.....

Τα γλυπτά, είναι μικρών διαστάσεων, (ύψος μεταξύ 45 έως 90 εκατοστά), από κεραμικό υλικό υψηλής θερμοκρασίας με μέταλλα, και "ντυμένα με σμάλτα που παρασκευάσαμε στο εργαστήρι Eroterra..... Το ίδιο και όσα φέρουν σμάλτο Raku......